Bra styckdetaljer och välförtjänt beröm

Hälsa och näringFrågan om vilket kött man skall prioritera och vilka köttproducenter man skall hålla sig långt ifrån pågår ständigt. Det finns personer som företräder användning av tyskt och danskt kött, medan andra endast vill konsumera svenska råvaror. Det finns en rad argument från båda sidor och det som konsumenten upptäcker är i första hand prisskillnaderna. Vanligt sidfläsk kan skilja mycket i pris när man jämför olika producenters varor. Tittar man på premium-detaljer som filé eller högrev, är prisskillnaderna riktigt stora.

När man skall jämföra priser får man också titta på kvalitet. I allmänhet är dyrare kött mörare och bättre i marmoreringen än billigare alternativ. Dock är detta inte den stora skillnaden.

Det finns en rad orsaker till hur man kan hålla nere priserna så mycket och i många fall går det tillbaks till en fråga om djurhållning och utfodring. Här kan man argumentera vilt för sin sak, men när allt kommer omkring kan vi utgå ifrån att båda alternativen kommer att finnas så länge konsumenter efterfrågar dessa. Skulle intresset för den ena eller andra köttnationen svalna, kommer rimligtvis också en anpassning för att hålla sig kvar som aktör. I mångt och mycket är det konsumenterna som har saker att säga till om.

Mört kött

Vissa styckdetaljer är bra från början och kan kännas möra även om man inte gjort någonting för att bättra på det hela. Ryggbiff och filé är i allmänhet bra detaljer för den som vill ha möra om än dyra styckdelar.

Skall man ha riktigt förstklassigt kött får man vända sig direkt till charkuterierna. Det kan vara svårt att hitta rätt i en vanlig matbutik även om det finns ett hyfsat utbud. Häng-mörat kött är ofta kostsamt men för den som kan laga mat, innebär det en möjlighet att briljera.