Webbtips

Nyheter på internet

De tidningar som är reklamfinansierade har sällan några djupgående reportage utan presenterar snarare en överskådlig bild av nuläget. Dock har internet kommit att påverka utbudet och dessutom bidragit till att allt fler större artiklar fått utrymme.