Bloggar

Bloggfenomenet

Det finns en utbredd aktivitet vad gäller bloggar och man kan hitta privata eller företagsspecifika bloggar utan att behöva leta under någon längre stund. Det finns många som följer bloggar regelbundet och har detta som en separat nyhetskanal för frågor som ligger utanför generell media. Det kan också vara ett läsvärde i sig då många bloggare har vana när det kommer till att skriva på ett roligt och lättillgängligt sätt vilket lockar en hel del besökare. Dock är det inte fråga om att skriva i den utsträckning man läser. I vilket fall inte för majoriteten.

De unga i fokus

De unga är ofta i fokus när man skall göra undersökningar om internet och om hur vi använder de möjligheter som finns tillgängliga för alla som har en uppkoppling och en dator. I en ny undersökning försöker man utreda hur personer upp till 25 år, använder sig av bloggar. Den indelning man valt är åldersgrupperna 12-15 år och 16-25 år. Båda dessa grupper läser bloggar i klart större utsträckning än vad de själva skriver. De äldre av dessa två grupper läser betydligt mer, och skriver marginellt mer än de yngre. Dock verkar det som att ett fåtal skriver för ett flertal vilket gör att varje skribent har möjlighet att nå ut till fler läsare än skribenter.